Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR


ISIN: LU1706106447
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,72% 12,86%
Q1 / 2023 (12 Monate) 3,27% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,63% 6,04%
Q1 / 2021 (12 Monate) 49,23% 37,41%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,86% -13,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) -1,07% 1,93%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 20.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,69% -0,90%
1 Monat 1M -1,08% 3,31%
3 Monate 3M 5,15% 9,35%
6 Monate 6M 10,17% 13,43%
1 Jahr 1J 14,17% 5,26%
3 Jahre 3J 5,65% 7,22%
5 Jahre 5J 10,30% 5,64%
seit Auflage ITD 8,08%